Dividen

DIVIDEN

APA ITU DIVIDEN?

Dividen adalah ganjaran kepada pemegang saham kerana memberi pelaburan kepada syarikat, yang dihasilkan dari keuntungan syarikat. Pembayaran dividen mencerminkan secara positif kemampuan syarikat dan membantu mengekalkan kepercayaan pelabur.

Pengisytiharan dividen yang mampu menunjukkan bahawa syarikat itu menunjukkan prestasi yang baik dan telah menjana keuntungan yang tinggi. Lembaga pengarah boleh memilih untuk mengeluarkannya dalam pelbagai jangka masa dan dengan kadar pembayaran yang berbeza.

Pembayaran Dividen

Bayaran boleh dibuat mengikut kekerapan yang dijadualkan, seperti bulanan, suku tahunan atau tahunan. Namun begitu, dividen biasanya diagihkan kepada pemegang saham selepas berakhir Tahun Kewangan Syarikat.

Pembayaran boleh diterima sebagai tunai atau sebagai pelaburan semula ke dalam saham saham syarikat. Walaupun dividen boleh memberi isyarat bahawa syarikat mempunyai aliran tunai yang stabil dan menjana keuntungan, mereka juga boleh memberikan pelabur hasil berulang.

Pembayaran juga boleh membantu memberikan gambaran tentang nilai intrinsik syarikat. Bagi Malaysia pula, pemegang saham yang memperolehi dividen adalah dikecualikan dari cukai.

Syarikat baru, mungkin tidak menawarkan dividen kerana syarikat masih di peringkat awal pembangunan untuk mengekalkan pendapatan dan operasi syarikat, di samping penyelidikan, pembangunan dan juga pengembangan perniagaan.

Tarikh Pembayaran;

Tarikh pembayaran adalah penting untuk menentukan pemegang saham yang layak menerima pembayaran.

• Tarikh pengumuman:
Diumumkan oleh pengurusan syarikat pada tarikh pengumuman (atau tarikh pengisytiharan) dan hendaklah dibenarkan oleh pengarah syarikat – Seksyen 132(1).

• Tarikh rekod:
Tarikh rekod ialah penutupan tarikh kewangan syarikat, yang ditetapkan oleh syarikat untuk menentukan pemegang saham mana yang layak menerima dividen atau pengagihan.

• Tarikh pembayaran:
Syarikat mengeluarkan pembayaran pada tarikh pembayaran, iaitu apabila wang itu dikreditkan ke akaun pelabur. Perlu dijelaskan sebelum tahun kewangan baru bermula.

Akta Syarikat 2016

Di bawah s.131 (1) Akta Syarikat 2016, syarikat boleh mengagihkan dividen kepada pemegang saham daripada keuntungan syarikat.

S.132 (1) Akta Syarikat 2016 memperuntukkan bahawa pengagihan mesti mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pengarah sesebuah syarikat.

Dalam CA 2016, peraturan dividen didapati dalam s131. Ia mempunyai dua prinsip – iaitu
(1) Akan dibayar daripada keuntungan syarikat
(2) Tidak sepatutnya dibayar sekiranya pembayaran tersebut akan menyebabkan syarikat itu tidak mampu bayar.

Memandangkan para pengarah adalah orang yang memberi kuasa pembayaran, mereka mesti berpuas hati bahawa syarikat akan mampu beroperasi dan mampu membayar hutang selepas pengagihan dibuat.

Seksyen 133(2) memperuntukkan liabiliti pengarah dan pengurus yang dengan sengaja membayar atau membenarkan pembayaran dividen bukan dari keuntungan, mereka bertanggungjawab kepada syarikat bagi amaun lebihan pengagihan.

CA 2016 juga menetapkan liabiliti baharu yang dikenakan ke atas ahli. Seksyen 133(1) menyatakan bahawa syarikat boleh mendapatkan semula jumlah pengagihan yang diterima oleh pemegang saham yang melebihi jumlah yang sepatutnya yang dibuat melainkan pemegang saham
(1) telah menerima pengagihan itu dengan suci hati;
(2) tidak mengetahui bahawa syarikat itu tidak memenuhi ujian kesolvenan.

Ujian kesolvenan boleh dirujuk di Seksyen 113, CA 2016, (solvency test, untuk tempoh 12 bulan selepas pengagihan)

Selain Ujian kesolvenan, syarikat boleh merujuk kepada Penyata Kewangan Syarikat yang telah beraudit bagi pengistiharan dividen.

Setiap pemegang saham yang layak akan menerima “dividend warrant” yang dikeluarkan oleh Setiausaha Syarikat selepas memperolehi resolusi bagi persetujuan jumlah pengeluaran dari pengarah syarikat.

 


Anda memerlukan khidmat nasihat berkenaan hal-hal persyarikatan seperti percukaian, perakaunan, dan pengurusan perniagaan? Hubungi AMACC di talian 03-89208081 atau 010-2768832 (Customer Service Department). Lebih mudah isikan maklumat anda di SINI. 

demo-attachment-1086-inspired-woman-NEARSKQ@2x

LARI CUKAI VS RANCANG CUKAI

Lari Cukai atau Rancang Cukai; mana satu yang anda lakukan?

Cukai merupakan topik paling tidak digemari oleh pemilik perniagaan. Tidak mengenal sesiapa, betapa berpengaruhnya seseorang itu, atau berapa banyak duit di bank, suka atau tidak, setiap jenis perniagaan wajib mengisytiharkan kedudukan cukai dan perlu membayar cukai sekiranya ada.

Rata-rata pemilik perniagaan mahu membayar seminimum cukai yang mungkin. Atas dasar ini, wujudlah aliran-aliran pemikiran yang mahu mengelak cukai, lari daripada cukai dan ada juga yang merancang cukai secara strategik.

Amatlah penting untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan mengelakkan cukai, menghindar cukai dan juga merancang cukai secara strategik kerana silap memilih padah menanti. Pastikan pilihan yang dibuat tidak menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa.

—-

LARI DARIPADA CUKAI

Dalam bahasa yang mudah difaham; Tidak membuat pengisytiharan dan membayar cukai cukai ke atas kedudukan kewangan perniagaan setiap tahun ataupun membuat pengisytiharan yang tidak benar keatas kedudukan kewangan syarikat dengan cara mengurangkan pendapatan atau menaikkan perbelanjaan tanpa ada bukti dokumentasi yang sah disisi undang-undang dengan niat untuk mengurangkan cukai.

Melarikan cukai adalah SALAH disisi undang-undang.

Contoh-Contoh Melarikan Cukai
1. Tidak mengisytiharkan jualan/pendapatan yang telah dibuat.
2. Tidak membayar cukai yang telah diisytiharkan.
3. Mewujudkan dokumen yang tidak berlaku didalam transaksi

—-

MENGELAK CUKAI

Mengelak cukai boleh dianggap sebagai kawasan “kelabu” antara lari cukai dan perancangan cukai strategik. Kawasan “kelabu” ini wujud kerana terdapat kepincangan di dalam undang-undang dan pemilik perniagaan mengambil kesempatan atas kepincangan ini. Walaupun secara teknikal tidak melanggar undang-undang, namun sekiranya anda tidak berhati-hati, kaedah mengelakkan cukai boleh menjerat diri suatu hari kelak.

—-

RANCANG CUKAI SECARA STRATEGIK

Merancang cukai secara strategik adalah kaedah yang tepat untuk menurunkan cukai tanpa melanggar undang-undang. Walaupun kaedah ini tidak membuat anda membayar cukai mengikut “selera”, namun ini dapat membantu pemilik perniagaan membayar cukai seminimum yang mungkin berlandaskan undang-undang.

Contoh Rancang Cukai Secara Strategik:

1. Membuat anggaran cukai anda dengan lebih tepat untuk mengelakkan penalti atas pengurangan cukai yang kena dibayar di bawah Akta Cukai Pendapatan. Syarikat boleh menyerahkan CP 204A untuk menyemak anggaran cukai yang perlu dibayar pada bulan keenam dan / atau sembilan tempoh asas.

2. Menyimpan setiap dokumen transaksi yang berkaitan dengan perniagaan.

3. Memastikan akaun perniagaan sentiasa dikemaskini dan diisytiharkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

4. Menggunakan insentif cukai yang telah disediakan contohnya penggunaan elaun modal, status MSC, elaun pertanian, elaun bangunan industri, elaun pelaburan semula, elaun cukai pelaburan, taraf perintis, pindahan harga (transfer pricing)

5. Mengawal perbelanjaan yang tidak dibenarkan contohnya derma /sumbangan yang tidak dibenarkan oleh LHDN.

—-

Berdasarkan penjelasan ringkas yang telah diberi, anda buatlah pilihan yang bijak dan buat rujukan kepada pihak LHDN ataupun agent cukai yang sah untuk mendapatkankan informasi yang lebih tepat.

Selamat “berbusiness”!

 


Anda memerlukan khidmat nasihat berkenaan hal-hal persyarikatan seperti percukaian, perakaunan,  pengurusan sumber manusia dan pengurusan perniagaan? Hubungi AMACC di talian 03-89208081 atau 011-57536685 (Advisory Department). Lebih mudah isikan maklumat anda di SINI. 


“DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” ?

WEBSITE: ?

https://geniususahawan.com/

JOIN OUR TELEGRAM GROUP: ?

https://t.me/geniususahawanadvisory

.

#GenU
#MaxCashReserve
#GeniusUsahawan

amaccc default posting

Manfaat Berupa Barangan Kepada Staff – Contohnya..

Manfaat berupa barangan merupakan manfaat yang majikan berikan pada pekerja berhubung dengan pekerjaan mereka. Sebarang manfaat yang diterima oleh pekerja adalah dikenakan cukai sebagai sebahagian daripada pendapatan kasar mereka.

Contohnya, sebuah kereta syarikat diberikan kepada pekerja untuk kegunaan peribadi, ini akan menjadi manfaat yang dikenakan cukai ke atas pekerja tersebut.

Manfaat ini tidak boleh ditukarkan kepada wang, walaupun mempunyai nilai wang. Ini bermaksud, apabila manfaat itu diberikan kepada pekerja tersebut, ianya tak boleh dijual, diserah hak atau ditukarkan dengan wang tunai.

Antara contoh manfaat berupa barangan ini antaranya:

i)      Kereta

ii)     Kelengkapan rumah – perabot, aircond

iii)    Kelengkapan dapur

iv)    Hiburan dan rekreasi – Piano, TV

v)      Manfaat atau pemberian telefon talian tetap, telefon bimbit, alat kelui dan PDA (didaftarkan atas nama majikan)

Semua Manfaat berupa barangan yang diterima oleh pekerja akan dikenakan cukai.

Majikan perlu jelas tentang pengiraan setiap manfaat yang diberikan dan perlu melaporkannya dalam Penyata Tahunan Saraan Pekerja (Borang EA atau EC) dan Borang E untuk Majikan.

Bagi pekerja pula, anda dikehendaki melaporkan pendapatan yang diterima termasuk semua jumlaH MBB dalam Borang B / BE masing-masing.

Makluman penting, majikan hendaklah simpan semua rekod dan resit berhubung dengan segala tuntutan bagi perbelanjaan yang dilakukan ke atas pekerja. Rekod dan resit ini hendaklah disimpan selama tujuh (7) tahun.

Pekerja juga dikehendaki menyimpan dokumen berhubung dengan segala penerimaan berkaitan dengan pendapatan penggajian termasuk MBB.

—-

Manfaat yang dikecualikan daripada Cukai;

Terdapat beberapa manfaat yang diterima oleh pekerja yang DIKECUALIKAN daripada dikenakan cukai, antaranya:

1.    Manfaat pergigian

2.    Manfaat penjagaan anak. – Pusat jagaan kanak-kanak yang disediakan oleh majikan untuk anak-anak pekerja

3.    Makan dan minum yang diberikan secara percuma

4.    Khidmat pengangkutan percuma yang disediakan di antara rumah/“pick-up point” dan tempat kerja (pergi dan balik)

5.    Premium insurans wajib bagi pekerja asing bagi menggantikan sumbangan PERKESO

6.    Premium insurans berkelompok bagi melindungi pekerja sekiranya berlaku kemalangan

7.    Cuti semasa bekerja: tertakluk kepada pekerja dan ahli keluarga terdekat saja

i) Dalam Malaysia – tak lebih 3 kali setahun

ii) Luar negara – tak lebih dari sekali setahun dan terhad kepada RM3,000

8.    Manfaat yang digunakan oleh pekerja semata-mata untuk menjalankan tugas-tugasnya.

9.    Diskaun bagi produk majikan yang boleh digunakan atau perkhidmatan yang disediakan oleh majikan (bersyarat)

10.  Manfaat dan bil bulanan telefon talian tetap, telefon bimbit dan langganan jalur lebar (bersyarat)

11.  Manfaat rawatan perubatan

12.  Manfaat petrol (bersyarat)

—-

Walaubagaimanapun, pengecualian ini tak terpakai jika pekerja yang menerima MBB daripada majikan mempunyai kawalan ke atas majikannya.

Maksudnya disini, pekerja yang menerima MBB ini adalah pemilik, pekongsi, atau pemegang saham bagi syarikat/perniagaan tersebut.

 

Semoga bermafaat.

 


“DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” ?

WEBSITE: 

https://geniususahawan.com/

JOIN OUR FACEBOOK GROUP: 

https://www.facebook.com/groups/395348818323634

JOIN OUR TELEGRAM GROUP: 

https://t.me/geniususahawanadvisory

 

.

#GenU

#MaxCashReserve 

#SeminarGeniusUsahawan

#Ceoflix

#FinacialSwagger

amaccc default posting

Cukai – Sdn Bhd Vs Enterprise – Apa Perbezaannya?

Ada sesetengah usahawan yang masih keliru tentang perkara ini. Jadi dekat sini saya nak kongsikan sikit tentang perbezaan cukai antara 2 entiti ini untuk kita sama-sama belajar

Perbezaan antara Cukai Sdn Bhd dan Cukai Enterprise, kita boleh tengok kepada 4 perkara ini;

 

1.    Borang cukai – untuk Syarikat Sdn Bhd, perlu hantar Borang C (Syarikat) & Borang Be (Gaji) untuk Pengarah. Manakala Pemilik Enterprise hanya perlu hantar satu borang saja, iaitu Borang B

 

2.    Cukai syarikat adalah cukai untuk isytihar pendapatan syarikat sepanjang tahun taksiran, tapi cukai enterprise adalah gabungan antara pendapatan perniagaan dan gaji pemilik enterprise

 

3.    Pendapatan/gaji pengarah syarikat dikira/diisytihar secara berasingan untuk pengiraan cukai individu, tapi untuk pemilik enterprise, tak perlu berasingan.

 

4.    Kadar dan struktur pengiraan cukai.

–  Cukai Sdn Bhd dikira atas kadar cukai Syarikat manakala cukai Enterprise dikira bawah kadar cukai pendapatan individu

–  Ada perbelanjaan yang boleh dituntut 100% untuk syarikat tapi enterprise tak boleh

….

Semoga bermafaat.

 


“DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” ?

WEBSITE: ?

https://geniususahawan.com/

JOIN OUR FACEBOOK GROUP: ?

https://www.facebook.com/groups/395348818323634

JOIN OUR TELEGRAM GROUP: ?

https://t.me/geniususahawanadvisory

 

.

#GenU

#MaxCashReserve

#SeminarGeniusUsahawan

#Ceoflix

#FinacialSwagger

amaccc default posting

Glamour ke Ada Syarikat Sdn Bhd?

Ramai usahawan disini memilih bergerak dengan entiti atau guna kenderaan Enterprise. Kata lain menggunakan pendaftaran di SSM sebagai pemilikan tunggal atau perkongsian. Malah tidak dinafikan masih ramai yang tidak tahu pro dan kontra setiap entiti yang wujud di Malaysia.

Saya setuju apa pun entiti atau kenderaan yang kita daftar di SSM, ianya melibatkan SSP, iaitu Seni, Strategi dan Pematuhan.

Apa yang dimaksudkan dengan cara atau seni kita menggunakannya?

Seni ialah bagaimana anda gunakan kelebihan dan kelemahan entiti tersebut.

Strategi ialah cara untuk kita wujudkan entiti tersebut menjadi kuat dan ambil kesempatan ke atas peluang yang ada.

Pematuhan ialah melibatkan perkara yang ada perlu tahu dari sudut cukai, SSM, Kastam dan lain-lain badan yang kawal pematuhan. Sebab ia melibatkan perkara yang berbeza dan kompaun yang berbeza.

Sini saya kongsi beberapa kelebihan dan kelemahan yang ada setiap kenderaan yang wujud:

1) Renew

– Mengunakan Sdn Bhd, tidak perlu renew di SSM setiap tahun berbanding dengan Enterprise. Namun Sdn bhd perlu kemaskini laporan audit dan Annual Return untuk pastikan ia kekal aktif. Jika tidak, ia boleh diarah winding up (tutup) oleh SSM

2) Liabiliti

– Bergerak dengan menggunakan kenderaan enterprise, jika ada saman atau tuntutan hutang, ia boleh bagi kesan pada aset peribadi pemilik.

– Manakala Sdn Bhd, liabiliti hanya jatuh pada syarikat. Tidak bagi kesan pada pemilik, kecuali pemilik menjadi penjamin hutang yang diterima

3) Continuity

– Jika berlaku kematian pada bisnes owner, maka enterprise ini juga akan terkubur. Jika partnership, tiada perjanjian untuk pengganti. Maka ia juga akan terkubur.

4) Cukai

– Secara kasar, jika keuntungan anda sudah lebih RM70k setahun. Kemungkinan besar anda memperolehi pendapatan boleh cukai melebihi RM70k. Jika itu berlaku, maka pemilihan Sdn Bhd boleh anda fikirkan.

– Ini kerana kadar cukai untuk enterprise akan lebih tinggi berbanding Sdn Bhd. Iaitu sebanyak 21% keatas, berbanding Sdn Bhd hanya 17% (untuk Sdn Bhd)

5) Formal

– Enterprise lebih bebas dan tidak banyak protokol. Manakala Sdn Bhd perlu resolusi jika ingin membuat keputusan.

6) Kos Pengurusan

– Dalam Sdn Bhd, beberapa kos wajib perlu anda berikan komitmen. Iaitu bayaran audit dan setiausaha syarikat. Manakala bagi enterprise tidak muncul kos2 seperti ini.

 

 


“DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” 👇

WEBSITE: 👇

https://geniususahawan.com/

JOIN OUR FACEBOOK GROUP: 👇

https://www.facebook.com/groups/395348818323634

JOIN OUR TELEGRAM GROUP: 👇

https://t.me/geniususahawanadvisory

 

.

#GenU

#MaxCashReserve 

#SeminarGeniusUsahawan

#Ceoflix

#FinacialSwagger

amaccc default posting

Jualan Tinggi, Belanja Pun Naik?

Sangat penting untuk kita tahu, bila ada jualan naik, akan ada beberapa perbelanjaan turut sama naik. Kenapa ini berlaku?

Saya letakkan formula Double SPM, untuk terangkan sebab perbelanjaan ini naik.

Antara sebab yang menjadikan ia bertambah adalah:-

1) Sources / Sumber

Bila ada permintaan yang tinggi pada jualan, maka akan ada beberapa pertambahan pada sumber sedia ada. Antaranya pertambahan pekerja, komputer atau kenderaan. Bila ada tambahan sumber ini, akan sebabkan beberapa pertambahan perbelanjaan. Contohnya seperti pertambahan belanja bagi EPF, SOCSO dan overtime jika berlaku pertambahan pekerja. Untuk pembelian komputer, ianya akan melibatkan tambahan servis dan selenggara.

2) Places / tempat

Bila produk bertambah banyak, tempat penyimpanan produk pun perlu dibesarkan. Maka disini akan wujudnya pertambahan perbelanjaan untuk besarkan tempat penyimpanan tersebut. Bagi mereka yang menjalankan servis, kemungkinan perlukan pertambahan pekerja. Maka tambahan pekerja ini memerlukan ruang kerja yang besar. Jadi perubahan atau renovasi perlu dibuat.

3) Maintenances and repair

Bila dah ada penggunaan mesin dalam menghasilkan produk, perbelanjaan repair atau selanggara akan berlaku. Perkara ini tidak dapat dielakkan dan akan ada terutamanya bila mesin telah digunakan melebihi apa yang biasa.

4) Stock

Apabila ada tawaran atau promosi produk, permintaan bagi produk keluaran akan meningkat. Dalam masa yang sama, kebanyakkan pemilik produk menggunakan sistem agen untuk buat jualan / tingkatkan jualan. Jadi disini akan wujudnya penambahan perbelanjaan stok dimana syarikat akan meningkat pembelian stok untuk menampung peningkatan permintaan.

5) Personal needs

Bila jualan semakin tinggi dan produk semakin dikenali, pemilik syarikat akan ada keinginan untuk meningkatkan kualiti diri. Maka disini, mereka mula tingkatkan gaji, elaun dan bonus untuk diri sendiri. Malah tak dinafikan mereka juga ingin mengubah kenderaan dan tempat tinggal yang lebih baik sesuai dengan taraf sosial mereka.

6) Marketing

Bila ada stok yang banyak, maka peranan marketing sangat penting untuk memastikan semua stok tersebut terjual. Jadi disini mereka mula berbelanja untuk marketing seperti FBads, IG ads, billboard atau sponsor.

—-

Banyak sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan perbelanjaan syarikat bertambah bila jualan semakin meningkat. Semuanya ini bergantung pada nature of business sesuatu syarikat tu.

Semoga bermanfaat.

—–

 

“DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” ?

WEBSITE: ?

https://geniususahawan.com/

JOIN OUR FACEBOOK GROUP: ?

https://www.facebook.com/groups/395348818323634

JOIN OUR TELEGRAM GROUP: ?

https://t.me/geniususahawanadvisory

 

.

#GenU

#MaxCashReserve

#SeminarGeniusUsahawan

#Ceoflix

#FinacialSwagger

7 Perkara Asas Business Owner Diminta Berfikir Sebelum Bertindak

Bila kita jadi Business Owner atau bahasa senangnya, pemilik bisnes ni, banyak perkara yang kita perlu tahu dan bijak dalam membuat keputusan.

Perkara Asas Business Owner Diminta Berfikir Sebelum Bertindak

1) Bila diajar untuk kurangkan cukai, tapi tanpa tahu risiko dan apa dokumen yang perlu wujud.

.

2) Ambil dividen tanpa tahu syarat yang ditetapkan dan tahu kekuatan duit syarikat akan datang.

.

3) Beli kenderaan atas nama syarikat, tanpa tahu kesan pada cukai individu atau pada syarikat.

.

4) Beli aset atas nama syarikat tanpa tahu kekuatan tunai dan kelebihannya untuk syarikat.

.

5) Diminta untuk tingkatkan jualan tanpa fikir berapa keuntungan yang patut anda sasarkan.

.

6) Berbelanja untuk kurangkan cukai tanpa ketahui kelebihan ada cash reserved pada mata bank dan pelabur.

.

7) Buka syarikat Sdn Bhd tanpa ketahui kekuatan syarikat dan keperluan ke Sdn. Bhd.

 

Semoga Bermanfaat.

 


“DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” ?

WEBSITE:

https://geniususahawan.com/

JOIN OUR FACEBOOK GROUP: Circle Genius Usahawan

https://www.facebook.com/groups/395348818323634

JOIN OUR TELEGRAM GROUP:

https://t.me/geniususahawanadvisory

 

.

#GenU

#MaxCashReserve 

#KonvensyenGeniusUsahawan

#Ceoflix

#FinacialSwagger

Bila Berduit, Jangan Lupa 11 Perkara

Sebagai insan biasa, normal jika kita berasa gembira dan lapang hati bila duit bukan lagi menjadi masalah kita. Bila berduit ni, apa saja yang kita mahu dan perlukan bukan lagi menjadi satu masalah.

.

Tapi sebagai pemilik bisnes dan sebagai seorang usahawan janganlah anda sesekali lupakan 11 perkara ini bila anda mempunyai duit yang banyak;

1) Jangan lupa kita menjalankan tanggungjawab kita pada Allah swt, iaitu berzakat dan membantu orang yang memerlukan.

.

2) Jangan lupa hubungan kita dengan pembekal (supplier), bank atau sesiapa creditors. Maksudnya jangan kita lupa hutang pada mereka. Bayarlah hutang jika sudah mengguna servis atau sudah berjaya menjual produk mereka .

.

3) Jangan lupa bahawa anda perlu melakukan beberapa pematuhan (compliances) seperti cukai, Kastam, SSM dan lain-lain badan berkanun yang diberi tanggungjawab untuk mendapat hasil dari perniagaan. Agar kita sentiasa dapat melakukan perniagaan dengan baik dan harmoni.

.

4) Jangan lupa saat kita berada diatas, kita boleh berada dibawah. Maka sentiasa ingat bila kita berduit, ada masa kita boleh tiada duit. Maka perlunya kita punyai kekuatan reserved untuk hadapi segala kemungkinan yang bakal berlaku akan datang.

.

5) Saat kita berduit, jangan kita lupa pada staff dan pasukan yang bersama dalam menaikkan dan mengurus perniagaan anda. Maka jangan lupa untuk mempunyai beberapa amaun atau peruntukan untuk mereka.

.

6) Jangan lupa bahawa produk dan servis perlu sentiasa ditingkatkan untuk bersedia dengan pesaingan yang wujud. Maka jangan lupa untuk sentiasa lakukan development pada produk dan servis anda ada, supaya tidak ketinggalan dengan perubahan persekitaran, teknologi dan persaing.

.

7) Mantapkan sistem yang perlu wujud dalam syarikat anda, seperti sistem CRM (Customer Relationship Management), sistem penerimaan duit (ecommerce), sistem kawalan pekerja dan banyak lagi. Untuk mewujudkan kestabilan dan kecekapan dalam proses perniagaan kita

.

8) Belilah aset yang dapat meningkatkan produk dan servis kita. Bukan hanya beli aset yang untuk tunjukkan kekuatan individu atau syarikat, sebagai contoh mustang atau velfire.

.

9) Tambahkan duit anda dengan melakukan beberapa pelaburan. Pelaburan ini ada yang low risk dan high risk. Maka dalam keadaan begini, anda kena tahu pelaburan yang terbaik untuk dilakukan.

.

10) Sebelum kita kehilangan semua yang kita bina. Pastikan anda laburkan sedikit untuk pastikan perniagaan anda tidak alami masalah jika berlaku kejadian seperti kematian keyman (orang utama yang menjalankan perniagaan), masalah dalaman (antara shareholder atau director).

Maka anda perlu sentiasa mempunyai persediaan seperti ambil takaful/insurans, wasiat, hibah dan upah lawyer untuk perjanjian.

.

11) Selain anda ambil gaji secara bulanan. Bila ada duit dan anda ingin reward diri anda, ambillah dalam bentuk dividen atau reward dalam bentuk bonus. Raikan diri anda selepas bisnes anda mempunyai kejayaan atau perolehi keuntungan.

 

Semoga Bermanfaat.

 

 


“DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” ?

WEBSITE:

https://geniususahawan.com/

JOIN OUR FACEBOOK GROUP: Circle Genius Usahawan

https://www.facebook.com/groups/395348818323634

JOIN OUR TELEGRAM GROUP:

https://t.me/geniususahawanadvisory

 

.

#GenU

#MaxCashReserve

#KonvensyenGeniusUsahawan

#Ceoflix

#FinacialSwagger

5 Kelebihan Syarikat Sdn Bhd Yang Anda Perlu Tahu

Ada beberapa perubahan yang berlaku pada Akta Syarikat 2016. Perubahan ini masih ramai yang tidak tahu dan gunakan. Selain perubahan pada akta syarikat 2016 ini.

Terdapat juga perubahan pada Penjana, dimana ada beberapa kelebihan untuk mereka yang buka Sdn Bhd.

.

1) Menurut akta yang baru, anda boleh buka Sdn Bhd dengan sendiri. Hanya perlu ke SSM dan lakukan proses untuk buka Sdn Bhd. Cuma anda kena tahu, dalam masa sebulan selepas anda buka/daftar anda perlu cari setiausaha syarikat.

.

2) Pembayaran untuk buka Sdn Bhd kini tidak mahal seperti sebelum ini, dimana sebelum ini harga buka Sdn Bhd bergantung kepada nilai modal dibenarkan.

Sejak wujudnya akta baru ni, modal dibenarkan tidak lagi wujud. Kos pembukaan paling maksimun sepatutnya dalam RM3000.

.

3) Dulu buka Sdn Bhd perlukan 2 orang untuk jadi shareholder atau pengarah syarikat. Kini seorang pengarah atau seorang pemegang saham pun dah boleh diluluskan.

Oleh kerana sebelum ini, banyak sangat kes syarikat yang tidak dapat ditutup sebab salah seorang pemegang saham dan pengarah tidak bagi kerjasama atau MIA (missing in action)

.

4) Mesyuarat tahunan atau Annual general Meeting (AGM) tidak wajib dilakukan, sebelum ini AGM menjadi kemestian, tapi kina bergantung pada keputusan pemegang saham.

.

5) Dulu, apa pun situasi syarikat anda, wajib membuat laporan audit untuk dihantar ke SSM. Kini Ada 3 situasi anda tidak perlu buat audit;

a) Dormant

– Dimana syarikat tidak melakukan sebarang aktiviti dalam syarikat termasuk melakukan perbelanjaan gaji. Selain lakukan perbelanjaan wajib seperti secretary fees, audit dan lain-lain.

b) Zero revenue

– Syarikat yang tidak mempunyai pendapatan pada tahun kewangan semasa dan 2 tahun kewangan sebelumnya

– Jumlah asset dalam Penyata Kewangan (Financial Statements) semasa tidak melebihi RM300,000 dan juga dalam Penyata Kewangan dua tahun kewangan sebelumnya

c) Threshold Qualified

– Jumlah pendapatan yang diperolehi tidak melebihi RM100,000 pada tahun kewangan semasa dan untuk 2 tahun kewangan terakhir sebelumnya

– Jumlah asset dalam Penyata Kewangan semasa tidak melebihi RM300,000 dan dalam Penyata Kewangan untuk 2 tahun sebelumnya

– Pekerja tidak melebihi daripada 5 orang pada tahun kewangan semasa dan untuk 2 tahun kewangan sebelumnya

 

Semoga Bermanfaat.

 

 


“DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” ?

WEBSITE:

https://geniususahawan.com/

JOIN OUR FACEBOOK GROUP: Circle Genius Usahawan

https://www.facebook.com/groups/395348818323634

JOIN OUR TELEGRAM GROUP:

https://t.me/geniususahawanadvisory

 

#GenU

#MaxCashReserve

#KonvensyenGeniusUsahawan

#Ceoflix

#FinacialSwagger

Untung Ada, Tunai Pula Takda?

Sebelum ni selalu saya katakan bila buat marketing, pastikan ada untung. Bukan hanya pada jumlah jualan. Cuma kali ni berbeza sikit, bila ada untung duit pula tak tahu ke mana.

Ini saya bezakan untung atas kertas dengan untung yang genuine. Bagi saya untung genuine ni yang boleh masuk jadi cash. Bukan ia ke tempat lain. Maka pentingnya kena faham maksud untung genuine ni.

Antara sebabnya;

1) Untung disebabkan stok yang banyak. Stok yang banyak sebenarnya boleh menjadikan syarikat dalam keuntungan, ini kerana stok ini adalah aset yang boleh dijadikan keuntungan akan datang. Maka jika anda bayar untung kat sini, ia bukan untung yang genuine untuk tahun semasa.

.. Jangan simpan stok yang banyak, jika tidak mempunyai stok turnover yang cepat.

.

2) Untung telah dirompak oleh pemilik sendiri. Pemilik bisnes wujudkan perbelanjaan perbadi yang banyak untuk ditanggung oleh syarikat. Kononnya untuk kurangkan cukai syarikat, tapi sebenarnya habiskan atau rompak duit syarikat.

… Maka mesti ada plan urus kewangan peribadi dan syarikat.

.

3) Untung banyak kena bayar hutang yang dicipta oleh syarikat. Untung syarikat dikira hanya setelah tolak faedah pinjaman, tanpa bayaran pokok. Maka bila duit keluar tidak sama dengan belanja yang wujud untuk dalam penyata untung rugi.

… Kurangkan ambil hutang yang tinggi, seperti kenderaan atau aset tetap yang tidak hasilkan pendapatan.

.

4) Untung yang wujud tapi terpaksa bayar hutang pembekal atau hutang pihak ketiga yang sebelum ini. Bila untung wujud, ada pula hutang kena bayar. Ini antara akibat duit tunai tidak wujud dalam syarikat. Maka untuk elak ini berlaku kena lah bijak mengurus bayaran dan tempahan dari pembekal. Untuk elak hutang yang banyak.

.

5) Beli aset tetap dengan tunai, antara yang paling sering dilakukan ialah pembelian kenderaan dan aset kehendak diri. Ini sering berlaku sebab bila baki bank nampak macam menarik, mulalah pemilik syarikat akan fikir utk raikan diri. Tidak slaah, cuma ia jadi masalah jika tidak fikir kekuatan untuk syarikat.

.

6) Untung banyak tapi buat renovation pada syarikat. Buat renovation jenis yang mewah selalu akan menjerat kekuatan tunai. Sebab perlu nampak wowwww, baru orang yakin. Tidak salah untuk nak nampak woww. Cuma biarlah kita bawa wow tu boleh wujudkan jualan dan keuntungan untuk syarikat.

.

7) Wujudnya bad debts, tidak tuntut hutang dari customer lebih setahun. Ini antara sebab syarikat akan ada masalah tunai. Untung ada tapi duit masih ada pada customer. Atau dengan kata lain mereka tak bayar. Lebih masalah jika hutang tersebut langsung tidak berbayar.

.

8) Antara sebab duit kita tidak banyak ialah disebabkan bayar cukai atau kompaun. Cuma ia bukan lah sebab duit berkurangan sepenuhnya. Selalunya duit ini akan berkurangan jika mula wujud tiada perancangan cukai dan bayaran. Perancangan yang tak betul boleh sebabkan kompaun. Maka fikirkan betul-betul tentang nak larikan cukai.

Penyelesaian yang boleh dilakukan antaranya;

1) Ambil gaji tetap daripada sentiasa ambil duit dalam syarikat

2) Ambil dividen akhir tahun jika ada untung

3) Asingkan duit operation dengan duit reserved

4) Asingkan duit ke investment, dari nampak nak ambil jer

5) rancang cukai dengan betul, supaya tiada masalah cukai terutama kompaun.

 

Semoga Bermanfaat.

—-

” DAPATKAN ILMU2 BISNES SECARA PERCUMA DARI MENTOR2 USAHAWAN YANG BERPENGALAMAN DARI PELBAGAI BIDANG BISNESS + PERCUMA TEMPLATE PENGURUSAN DUIT BISNES BERNILAI RM97 SEKARANG!” ?

 

WEBSITE: Genius Usahawan

https://geniususahawan.com/

 

JOIN FACEBOOK GROUP: Circle Genius Usahawan

https://www.facebook.com/groups/395348818323634

 

.

#GenU

#MaxCashReserve 

#KonvensyenGeniusUsahawan

#Ceoflix

#FinacialSwagger